Finansinių ataskaitų rinkiniai

2014 metai

Finansinės būklės ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2015 metai

Veiklos rezultatų ataskaita

2016 metai

Finansinės ataskaitos, I ketvirtis

Finansinės ataskaitos, II ketvirtis

Finansinės ataskaitos, III ketvirtis

Finansinės ataskaitos, metinės

2017 metai

Finansinės ataskaitos, I ketvirtis

Finansinės ataskaitos, metinės

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, metinė

2018 metai

Finansinės ataskaitos, II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, II ketvirtis

Finansinės ataskaitos, III ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, III ketvirtis

Finansinės ataskaitos, metinės

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, metinė

2019 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, 2019-03-31

Finansinės būklės ataskaita, 2019-03-31