Šilalės
Simono Gaudėšiaus
Gimnazija

Mokslo ir žinių diena Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje

Šventės programa 2019 09 02 8.00 - 8.45 - klasės auklėtojo valandėlė paskirtame kabinete (kabinetų sąrašas); 8.50 – 78-osios laidos abiturientų eisena aplink gimnaziją; 9.00 – šventė gimnazijos kiemelyje. Lietuvos valstybinės vėliavos pakėlimas; 9.40 – rikiuojamės šventinei eisenai su gimnazijos vėliava į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią; 10.00 – Mokslo metų pradžio...
Plačiau

Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovykla „Mėgstu gyvenimą! Čia yra ką veikti!“ (R. Šeiksas)

Žemaitijai – 800! Puoselėti žemaičių istoriją, etnokultūrą, tradicijas - toks buvo mūsų kelionės į saviugdą tikslas. Birželio 17-ąją prasidėjo mūsų nuotykiai Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre. Čia ne tik susipažinome su mūsų kraštui būdingais augalais, bet išgirdome įdomių istorijų apie vietinių žemaičių buities namų daiktus ir įrankius, kurie centrui buvo padov...
Plačiau