Šilalės
Simono Gaudėšiaus
Gimnazija

Mokslo ir žinių dienos programa

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos bendruomenė MOKSLO IR ŽINIŲ DIENĄ švęs 2020 m. rugsėjo 1 d. Šventės programa 8.00-8.45 - klasės auklėtojo valandėlė paskirtame kabinete. 8.55-79-osios laidos abiturientų eisena aplink gimnaziją. 9.00-šventė gimnazijos kiemelyje. 10.00-veiklos auklėtojų kabinetuose. Visus mokinius, mokytojus ir šventės svečius prašome laikytis saugaus...
Plačiau

Kviečiame į brandos atestatų įteikimo šventę

Gerbiami mokytojai, Brandos atestatų įteikimo šventė Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos 78 laidos abiturientams vyks 2020 m. rugpjūčio 6 dieną miesto Kultūros centre. Šventės pradžia - 16 val. Iškilminga gimnazijos bendruomenės eisena gimnazijos kiemelyje rikiuojasi 15.45 val. Laikantis nustatytų reikalavimų renginių organizavimui, šventėje Kultūros centre gali dalyvauti ti...
Plačiau

Ką žinoti lankantis valstybės ir savivaldybių institucijose

PRIVALOMA: ◊ Lankytojams ir aptarnaujantiems darbuotojams dėvėti apsaugines kaukes; ◊ Neaptarnauti turinčių į COVID-19 panašių simptomų; ◊ Nedirbti turint į COVID-19 panašių simptomų; ◊ Tarp darbuotojo ir lankytojo laikytis bent 1 metro atstumo, jei neįrengta pertvara; ◊ Vėdinti ir reguliariai valyti patalpas. REKOMENDUOJAMA: ◊ Darbuotojų susibūrimuose dėvė...
Plačiau