Laisvos darbo vietos

INFORMACIJA APIE LAISVĄ MOKYTOJO DARBO VIETĄ IR ATRANKĄ Į ŠIAS PAREIGAS

ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA
(Savivaldybės biudžetinė įstaiga, J.Basanavičiaus g. 25, LT-75124 Šilalė, tel.(8 449) 742 71, el. p. gimnazija@gaudesius.lt.; www.gaudesius.lt , Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190328688) skelbia atranką istorijos mokytojo pareigoms Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje nuo 2019 m. rugsėjo 1d. užimti.
Darbo sutartis – neterminuota, darbo krūvis: ne mažesnis kaip 0,5 etato.
1. Reikalavimai:
Kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774; geri bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais bei jų tėvais; kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas naudotis IT priemonėmis.
2. Privalumai:
2.1. darbo patirtis vyresnėse (III – IV) klasėse;
2.2. istorijos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
3. Pretendentas privalo pateikti:
3.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas 1);
2.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3.3. gyvenimo aprašymą (CV);
3.4. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
3.5 pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
3.6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
4. Atrankos būdas – (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis). Pretendentai, kurie atitiks nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami individualiai. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį (numatoma pokalbio data: 2019 m. rugpjūčio 20d. 14.00 val.).
5. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu gimnazija@gaudesius.lt . Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai priimami iki 2019 m. rugpjūčio 16d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. gimnazijos raštinėje adresu: J.Basanavičiaus g.25, LT-75124 Šilalė.
Informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. nr. 861889675, el.p. gimnazija@gaudesius.lt

Gimnazijos direktorius Stasys Norbutas

Prašymo forma