Laisvos darbo vietos

Gimnazijoje šiuo metu yra laisva pastatų priežiūros darbininko (0,5 etato) pareigybė. Atranka į šia pareigybę bus vykdoma vėliau ir apie tai bus paskelbta atskiru pranešimu.
 
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija skelbia atranką virtuvės darbininko pareigoms užimti
2020-09-01
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje yra laisva 0,75 etato virtuvės darbininko pareigybė (pareigybės lygis D, darbo krūvis 30 val. per savaitę, pareiginės algos pastovioji dalis nustatyta minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio.
Specialūs reikalavimai pretendentams: išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos reikalavimai nėra taikomi.
Asmenys, norintys dalyvauti atrankoje, gimnazijos raštinėje (J. Basanavičiaus g. 25, Šilalė, II aukštas, 203 kab.) arba el. paštu gimnazija@gaudesius.lt iki 2020 m. rugsėjo 7d. įskaitytinai turi pateikti prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą.
Atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).
Daugiau informacijos telefonu (8 618) 89675 arba el. paštu gimnazija@gaudesius.lt
Pareigybės aprašymas.