Laisvos darbo vietos

INFORMACIJA APIE LAISVĄ MOKYTOJO DARBO VIETĄ IR ATRANKĄ Į ŠIAS PAREIGAS

KONKURSAS ANGLŲ KALBOS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA (Savivaldybės biudžetinė įstaiga, J.Basanavičiaus g. 25, LT-75124 Šilalė, tel.(8 449) 742 71, el. p. gimnazija@gaudesius.lt.; www.gaudesius.lt , Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190328688) skelbia konkursą anglų kalbos mokytojo pareigoms Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje nuo 2019 m. vasario 4d. užimti.
Darbo sutartis – terminuota: nuo 2019 m. vasario 4 d. iki 2018 – 2019 mokslo metų pabaigos.
Darbo krūvis: 8 kontaktinės valandos per savaitę.
1. Reikalavimai:
Kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774, geri bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais bei jų tėvais; kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.
2. Privalumai:
2.1. darbo patirtis vyresnėse (III – IV) klasėse;
2.2. anglų kalbos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija;
3. Pretendentas privalo pateikti:
3.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (priedas 1);
2.2. asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, pedagoginio darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
3.3. gyvenimo aprašymą;
3.4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
3.5. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
3.6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
4. Atrankos būdas – (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis). Pretendentai, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami individualiai. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį (numatoma pokalbio data: 2019 m. sausio 30 d. 15.00 val.).
5. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai priimami iki 2019 m. sausio 28 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. gimnazijos raštinėje adresu: J.Basanavičiaus g.25, LT-75124 Šilalė.
Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 868845280, el.p. zoja.masteikiene@gmail.com

Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zoja Masteikienė