DofE programa

Nuo 2018-05-11 Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija įgyvendina „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinę programą. Programos tikslas – sudaryti galimybes 14-19 metų gimnazijos mokiniams visapusiškam asmeniniam tobulėjimui.
DofE programa – tai iš Edinburgo atkeliavusi asmeninio augimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose dirbančiose su 14 – 24 metų jaunimu. Taikydami šią programą Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje, mes skatiname mokinius ugdytis socialinę kompetenciją. Dalyvaudami DofE apdovanojimų programoje jaunuoliai išsikelia individualius asmeninio tobulėjimo tikslus ir savo laisvalaikiu siekia jų. Gimnazijoje su programa dirba specialiai šiam tikslui paruošti pedagogai: DofE vadovė- anglų kalbos mokytoja metodininkė Giedrė Juškienė, žygio vadovė – kūno kultūros mokytoja metodininkė Regina Arlauskienė. Programos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Petrauskienė. Skirtas apmokytas DofE vadovo pagrindinis tikslas yra padėti jaunuoliui drauge įvertinti jo pokyčius bei išmokti nepalūžti padarius klaidas.
Programa pagal amžių yra išskirstoma į tris pagrindinius lygius, kuriuos įgyvendinus gaunamas įgūdžių ir nuopelnų įvertinimo sertifikatas kartu su lygio ženkleliu. Šios programos sertifikatas yra pripažįstamas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.
Dalyvaujant DofE programoje dalyviui suteikiamos galimybės:
● Susirasti naujų draugų;
● Mokytis tolerancijos savo komandos draugų atžvilgiu;
● Išmėginti veiklas, kurių dar nėra mėginę;
● Geriau susipažinti su savo stiprybėmis ir silpnybėmis;
● Patirti nuotykių;
● Pasiruošti tolimesniems savo gyvenimo etapams;
DofE apdovanojimai yra ypatingai vertinami darbdavių, nes parodo jaunuolių gebėjimą motyvuoti save, mokytis iš patirties bei efektyviai planuoti savo veiklą.

Plačiau apie programą Lietuvoje: www.dofe.lt
Plačiau apie programą Pasaulyje: www.intaward.org