Informacija apie darbo užmokestį

Šilalės rajono savivaldybės Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis
mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis

  Pareigybės

2019 m.

    2020 m. I  ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Metinis  Eur

Darbuotojų skaičius

2020 m. I ketvirtis Eur

Direktorius

1

2299

1

2431

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

1520

3

1579

Vyr. mokytojas

5

970

4

925

Vyr. mokytojas antraeilininkas

3

350

2

357

Mokytojas metodininkas

30

1251

31

1318

Mokytojas metodininkas antraeilininkas

3

421

3

425

Mokytojas ekspertas

4

1377

4

1332

Pedagoginiai darbuotojai (psichologas, soc. pedagogas)

2

964

2

977

Bibliotekos darbuotojai

1

887

1

944

Aptarnaujantis personalas:

specialistai

darbininkai

 

11

17

 

840

555

 

13

15

 

            973

             607