Informacija apie darbo užmokestį

Šilalės rajono savivaldybės Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis
mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis

  Pareigybės

2016 m.

     2017 m. IV  ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Metinis  Eur

Darbuotojų skaičius

2017 m. IV ketvirtis Eur

Direktorius

1

1499

1

1577

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

1241

3

1222

Vyr. mokytojas

8

550

6

692

Vyr. mokytojas antraeilininkas

4

260

4

197

Mokytojas metodininkas

34

781

31

875

Mokytojas metodininkas antraeilininkas

8

136

8

144

Mokytojas ekspertas

5

816

4

891

Pedagoginiai darbuotojai (psichologas, soc. pedagogas)

2

753

2

663

Bibliotekos darbuotojai

2

595

2

598

Aptarnaujantis personalas:

specialistai

darbininkai

 

9

22

 

501

365

 

8

22

 

            609

             380