Informacija apie darbo užmokestį

Šilalės rajono savivaldybės Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis
mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis

  Pareigybės

2018 m.

    2019 m. II  ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Metinis  Eur

Darbuotojų skaičius

2019 m. II ketvirtis Eur

Direktorius

1

2137

1

2323

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

1571

3

1506

Vyr. mokytojas

6

636

5

986

Vyr. mokytojas antraeilininkas

3

182

3

359

Mokytojas metodininkas

31

1131

30

1203

Mokytojas metodininkas antraeilininkas

5

268

3

417

Mokytojas ekspertas

4

1135

4

1294

Pedagoginiai darbuotojai (psichologas, soc. pedagogas)

2

827

2

954

Bibliotekos darbuotojai

2

786

1

882

Aptarnaujantis personalas:

specialistai

darbininkai

 

8

22

 

829

516

 

11

18

 

            813

             555