Informacija apie darbo užmokestį

Šilalės rajono savivaldybės Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis
mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis

  Pareigybės

2018 m.

    2019 m. I  ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Metinis  Eur

Darbuotojų skaičius

2019 m. I ketvirtis Eur

Direktorius

1

2137

1

2211

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

1571

3

1414

Vyr. mokytojas

6

636

5

954

Vyr. mokytojas antraeilininkas

3

182

3

358

Mokytojas metodininkas

31

1131

30

1170

Mokytojas metodininkas antraeilininkas

5

268

3

420

Mokytojas ekspertas

4

1135

4

1479

Pedagoginiai darbuotojai (psichologas, soc. pedagogas)

2

827

2

959

Bibliotekos darbuotojai

2

786

1

882

Aptarnaujantis personalas:

specialistai

darbininkai

 

8

22

 

829

516

 

10

20

 

            868

             555