Informacija apie darbo užmokestį

Šilalės rajono savivaldybės Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis
mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis

  Pareigybės

2017 m.

     2018 m. I  ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Metinis  Eur

Darbuotojų skaičius

2018 m. I ketvirtis Eur

Direktorius

1

1576

1

1627

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

1253

3

1222

Vyr. mokytojas

7

626

6

683

Vyr. mokytojas antraeilininkas

4

298

4

200

Mokytojas metodininkas

31

834

31

870

Mokytojas metodininkas antraeilininkas

8

163

8

147

Mokytojas ekspertas

4

838

4

892

Pedagoginiai darbuotojai (psichologas, soc. pedagogas)

2

602

2

655

Bibliotekos darbuotojai

2

610

2

610

Aptarnaujantis personalas:

specialistai

darbininkai

 

8

22

 

551

380

 

8

22

 

            632

             400