Informacija apie darbo užmokestį

Šilalės rajono savivaldybės Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis
mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis

  Pareigybės

2017 m.

     2018 m. III  ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Metinis  Eur

Darbuotojų skaičius

2018 m. III ketvirtis Eur

Direktorius

1

1499

1

1669

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

1241

3

1251

Vyr. mokytojas

8

550

6

699

Vyr. mokytojas antraeilininkas

4

260

1

99

Mokytojas metodininkas

34

781

31

934

Mokytojas metodininkas antraeilininkas

8

136

2

222

Mokytojas ekspertas

5

816

4

901

Pedagoginiai darbuotojai (psichologas, soc. pedagogas)

2

753

2

654

Bibliotekos darbuotojai

2

595

2

613

Aptarnaujantis personalas:

specialistai

darbininkai

 

9

22

 

501

365

 

8

22

 

            640

             400