Informacija apie darbo užmokestį

Šilalės rajono savivaldybės Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis
mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis

  Pareigybės

2019 m.

    2020 m. II  ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Metinis  Eur

Darbuotojų skaičius

2020 m. II ketvirtis Eur

Direktorius

1

2299

1

2404

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

1520

3

1604

Vyr. mokytojas

5

970

4

933

Vyr. mokytojas antraeilininkas

3

350

2

385

Mokytojas metodininkas

30

1251

31

1377

Mokytojas metodininkas antraeilininkas

3

421

3

425

Mokytojas ekspertas

4

1377

4

1344

Pedagoginiai darbuotojai (psichologas, soc. pedagogas)

2

964

2

982

Bibliotekos darbuotojai

1

887

1

957

Aptarnaujantis personalas:

specialistai

darbininkai

 

11

17

 

840

555

 

12

15

 

            950

             607