Informacija apie darbo užmokestį

Šilalės rajono savivaldybės Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis
mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis

  Pareigybės

2019 m.

    2020 m. III  ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Metinis  Eur

Darbuotojų skaičius

2020 m. III ketvirtis Eur

Direktorius

1

2299

1

2506

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

1520

3

1640

Vyr. mokytojas

5

970

4

992

Vyr. mokytojas antraeilininkas

3

350

2

417

Mokytojas metodininkas

30

1251

31

1424

Mokytojas metodininkas antraeilininkas

3

421

3

452

Mokytojas ekspertas

4

1377

4

1368

Pedagoginiai darbuotojai (psichologas, soc. pedagogas)

2

964

2

1002

Bibliotekos darbuotojai

1

887

1

987

Aptarnaujantis personalas:

specialistai

darbininkai

 

11

17

 

840

555

 

12

16

 

            1009

             607