Informacija apie darbo užmokestį

Šilalės rajono savivaldybės Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis
mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis

  Pareigybės

2017 m.

     2018 m. IV  ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Metinis  Eur

Darbuotojų skaičius

2018 m. IV ketvirtis Eur

Direktorius

1

1499

1

1630

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

1241

3

1154

Vyr. mokytojas

8

550

1

887

Vyr. mokytojas antraeilininkas

4

260

1

104

Mokytojas metodininkas

34

781

31

806

Mokytojas metodininkas antraeilininkas

8

136

3

289

Mokytojas ekspertas

5

816

4

863

Pedagoginiai darbuotojai (psichologas, soc. pedagogas)

2

753

2

602

Bibliotekos darbuotojai

2

595

2

609

Aptarnaujantis personalas:

specialistai

darbininkai

 

9

22

 

501

365

 

8

22

 

            655

             400