Informacija apie darbo užmokestį

Šilalės rajono savivaldybės Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis
mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis

  Pareigybės

2017 m.

     2018 m. II  ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Metinis  Eur

Darbuotojų skaičius

2018 m. II ketvirtis Eur

Direktorius

1

1499

1

1664

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

1241

3

1249

Vyr. mokytojas

8

550

6

692

Vyr. mokytojas antraeilininkas

4

260

4

161

Mokytojas metodininkas

34

781

31

900

Mokytojas metodininkas antraeilininkas

8

136

8

174

Mokytojas ekspertas

5

816

4

865

Pedagoginiai darbuotojai (psichologas, soc. pedagogas)

2

753

2

655

Bibliotekos darbuotojai

2

595

2

608

Aptarnaujantis personalas:

specialistai

darbininkai

 

9

22

 

501

365

 

8

22

 

            646

             400