Informacija apie darbo užmokestį

Šilalės rajono savivaldybės Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis
mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis

  Pareigybės

2018 m.

    2019 m. III  ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Metinis  Eur

Darbuotojų skaičius

2019 m. III ketvirtis Eur

Direktorius

1

2137

1

2354

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

1571

3

1652

Vyr. mokytojas

6

636

5

1034

Vyr. mokytojas antraeilininkas

3

182

3

337

Mokytojas metodininkas

31

1131

29

1355

Mokytojas metodininkas antraeilininkas

5

268

3

431

Mokytojas ekspertas

4

1135

4

1419

Pedagoginiai darbuotojai (psichologas, soc. pedagogas)

2

827

2

972

Bibliotekos darbuotojai

2

786

1

903

Aptarnaujantis personalas:

specialistai

darbininkai

 

8

22

 

829

516

 

11

17

 

            851

             555