Informacija apie darbo užmokestį

Šilalės rajono savivaldybės Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis
mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis

  Pareigybės

2019 m.

    2019 m. IV  ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Metinis  Eur

Darbuotojų skaičius

2019 m. IV ketvirtis Eur

Direktorius

1

2299

1

2309

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

1520

3

1507

Vyr. mokytojas

2

970

4

907

Vyr. mokytojas antraeilininkas

3

350

2

344

Mokytojas metodininkas

30

1251

31

1274

Mokytojas metodininkas antraeilininkas

3

421

3

416

Mokytojas ekspertas

4

1377

4

1315

Pedagoginiai darbuotojai (psichologas, soc. pedagogas)

2

964

1

971

Bibliotekos darbuotojai

1

887

1

882

Aptarnaujantis personalas:

specialistai

darbininkai

 

11

17

 

840

555

 

12

16

 

            827

             555