Informacija apie darbo užmokestį

Šilalės rajono savivaldybės Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis
mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis

  Pareigybės

2020 m.

    2020 m. IV  ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Metinis  Eur

Darbuotojų skaičius

2020 m. IV ketvirtis Eur

Direktorius

1

2595

1

2939

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

1641

3

1742

Vyr. mokytojas

4

1004

4

1166

Vyr. mokytojas antraeilininkas

2

416

2

505

Mokytojas metodininkas

31

1417

32

1543

Mokytojas metodininkas antraeilininkas

3

447

2

537

Mokytojas ekspertas

4

1367

4

1441

Pedagoginiai darbuotojai (psichologas, soc. pedagogas)

2

1021

2

1121

Bibliotekos darbuotojai

1

988

1

1065

Aptarnaujantis personalas:

specialistai

darbininkai

 

12

16

 

986

607

 

12

16

 

            1011

             607