Mokinių taryba ir Prezidentas

ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2017 – 2018 m. m.

 

BENDROJI DALIS

 1. Mokinių tarybą sudaro seniūnų taryba ir   mokinių savivalda. Mokinių taryba dirba pagal susidarytą veiklos planą, kuris per metus papildomas įvairiais Lietuvos moksleiviams organizuojamais renginiais,  dalyvauja    akcijose ir projektuose.
 2. Mokinių taryba  vadovaujasi Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos Mokinių tarybos nuostatais, Mokinių savivaldos nuostatais ir  Mokinių prezidento veiklos nuostatais. 
 3. Mokinių tarybai vadovauja Mokinių prezidentas.  

  SITUACIJOS ANALIZĖ

Mokinių taryboje dirba 29 gimnazistai. Mokinių tarybos veiklai vadovauja vienuoliktoji  gimnazijos mokinių prezidentė Giedrė Norvaišaitė.  Siekiant kokybiškesnės veiklos, sutelktumo, operatyvumo, konstruktyvaus dialogo, atsisakyta didelio narių skaičiaus.   Šiais mokslo metais MT skatins mokinių saviraiškos plėtrą, sieks, kad gimnazistai  dalyvautų pilietiškumo renginiuose,  ugdytųsi sveikos gyvensenos nuostatas, bendrautų ir bendradarbiautų su kitomis mokyklomis.Taryba svarstys ir teiks bendruomenei pasiūlymus Gimnazijos etikos kodeksui, kuriuo bus siekiama apibrėžti  gimnazijos mokytojų, personalo ir mokinių elgesio normas,  tarpusavio santykius, kad jie būtų grįsti tolerancija ir abipuse pagarba.  Bendradarbiaujant su kitais bendruomenės nariais, bus skatinamas  gimnazistų atsakingumas laikantis priimtų susitarimų, kuriant saugią, sveiką, mokymuisi ir poilsiui patrauklią aplinką.  

 MOKINIŲ TARYBOS  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 Kryptys:

 turiningos, įvairiapusės, pagrindinėmis vertybinėmis nuostatomis (pagarba ir įsipareigojimas bendruomenei ir jos tradicijoms, atsakingumas,  darbštumas, pasitikėjimas, sąžiningumas, tolerancija, pilietiškumas, patriotizmas) grįstos veiklos, atitinkančios mokinių saviraiškos poreikius,  inicijavimas ir organizavimas.

   Tikslai:

 • Stiprinti mokinių savivaldą, skatinti  iniciatyvumą, atsakingumą,  kūrybiškumą.
 • Kurti draugišką aplinką, ugdyti tolerancija, pasitikėjimu grįstus mokinių tarpusavio santykius.
 • Ugdyti mokinių tautinę ir pilietinę savimonę.

  Uždaviniai:

 • Dalyvauti respublikoje organizuojamuose mokinių savivaldos renginiuose, akcijose, burti gimnazijos moksleivius  įvairių akcijų, projektų vykdymui.
 • Koordinuoti visų klasių savivaldą,  reaguoti į  gimnazijos, rajono, respublikos mokinių   gyvenimo  naujoves, pokyčius, kūrybiškai taikyti juos savo darbe.
 •  Įvairiapuse veikla skatinti  mokinių pozityvaus elgesio ir vertybinių nuostatų formavimąsi.
 •  Dalyvauti kuriant  mokymąsi ir kūrybiškumą skatinančias  gimnazijos erdves.
 •  Skatinti gimnazijos bendruomenę laikytis priimtų susitarimų.

Veikla:

Rugsėjis

 • Rinkimai klasėse į seniūnų tarybą, veiklos planavimas.
 • Gimnazijos sporto šventė miesto pušyne
 • Pasiruošimas pirmokų inauguracijai

Spalis

 • Tarptautinė Mokytojų diena
 • Pirmokų inauguracija
 • Gimnazijos projekto„AŠ- ŠEIMA- MOKYKLA- ŠILALĖ- LIETUVA“startas
 • Simono vardo diena

Lapkritis

 • Tolerancijos diena
 • Lapkričio 22 – oji – Gimnazistų, kovotojų už Lietuvos laisvę, diena

Gruodis

 • Kalėdų eglutės įžiebimas
 • Talentų šventė Maltos ordino akcijai paremti
 • Advento koncertas
 • Popietė „Gerumas mus vienija“
 • Kalėdinis karnavalas

Sausis

 • Sausio 13 d. minėjimas
 • Krepšinio turnyras Prezidento taurei laimėti

Vasaris

 • Valentino diena 
 • Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Projektas„AŠ- ŠEIMA –MOKYKLA- ŠILALĖ- LIETUVA“
 • Šimtadienis

Kovas

 • Kovo 11 d. minėjimas
 • Teatro šventė 

Balandis

 • Tarptautinės veiksmo savaitės renginiai
 • Šokių fiesta

Gegužė

 • Europos diena
 • Sporto šventė miesto pušyne

      

Seniūnų taryba

 Liepa Gedvilaitė, Ia klasės seniūnė                             

Greta Jokubauskaitė, Ib klasės seniūnė

Guoda Jasevičiūtė, Ic klasės seniūnė                                                                                                                 

Laura Šacauskaitė, Id klasės seniūnė

Gabija Vitkutė, IIa klasės seniūnė

Indrė Sabaliauskaitė, IIb klasės seniūnė

Evelina Betingytė, IIc klasės  seniūnė

Aušrinė Viršilaitė, IId klasės seniūnė

Gvidas Irtmonas, IIe  klasės seniūnas

Erika Opulskytė, IIIa  klasės seniūnė

Dorotėja Masteikaitė, IIIb klasės seniūnė

Aida Aušraitė, IIIc klasės seniūnė

Laura Dabulskytė, IIId klasės seniūnė

Edita Ambrozaitė, IVa klasės seniūnė

Viktorija Čeponaitė, IVb klasės seniūnė

Paulius Jogminas, IVc klasės seniūnas

Ieva Arlauskaitė, IVd klasės seniūnė

Monika Letukaitė, IVe klasės seniūnė

Mokinių savivalda

Giedrė Norvaišaitė, IIId

Karolina Radzevičiūtė, IVd

Gabija Aurylaitė, IVd

Ignas Šeputis, IIId

Edita Ambrozaitė, IVa

Aida Aušraitė, IIIa

Dominykas Dargevičius, IIIb

Dorotėja Masteikaitė, IIIb

Aušrinė Viršilaitė, IId

Eimantas Petrikas, IVd

Gerda Rudminaitė, IIIb

Lukas Noreika, IIId

Neda Šimkūnaitė, IIIb

Rugilė Juškaitė, IIc

Rūta Jonikaitė, IVd

 

Mokinių prezidentė                                                                                                  Giedrė Norvaišaitė