Priėmimas į aukštąsias mokyklas

DĖL GERIAUSIAI VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ BAIGUSIŲJŲ EILĖS SUDARYMO 2018 METAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Informacija apie brandos darbo pasirinkimą bendrojo ugdymo mokyklose

2018–2019 MOKSLO METŲ BRANDOS DARBO VYKDYMO INSTRUKCIJA

DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ NUO 2019 METŲ Į AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETAS, MOKYMOSI REZULTATŲ MINIMALIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

DĖL 2019 METŲ STOJANČIŲJŲ Į UNIVERSITETINES PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISĄSIAS STUDIJAS KONKURSINIŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ PAGAL STUDIJŲ KRYPTIS SĄRAŠO

PRAŠYMO TEIKIMO BENDROJO PRIĖMIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE (BPIS) PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISOSIOMS STUDIJOMS INSTRUKCIJA

2020 M. BENDRASIS PRIĖMIMAS Į LIETUVOS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS

INFORMACIJA APIE REKOMENDACIJŲ RAŠYMĄ STOJANTIEMS Į UŽSIENIO AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS