Laisvos darbo vietos

 
Pastatų priežiūros darbininkas, 0,5 etato (atranka į šią pareigybę bus vykdoma vėliau, kai bus panaikinti visi gimnazijos veiklos ribojimai dėl COVID – 19).
 

INFORMACIJA APIE LAISVĄ MOKYTOJO DARBO VIETĄ IR ATRANKĄ Į ŠIAS PAREIGAS
ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, J.Basanavičiaus g. 25, LT-75124 Šilalė, tel. 8 449 742 71, el. p. gimnazija@gaudesius.lt.; www.gaudesius.lt , duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190328688) skelbia atranką chemijos mokytojo pareigoms Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje nuo 2021 m. rugsėjo 27 d. užimti. Darbo sutartis – neterminuota, numatomas darbo krūvis– 0,75 etato (15 kontaktinių valandų per savaitę). Darbo užmokestis nuo 917,30 iki 1289,00 Eur su mokesčiais (priklauso nuo kvalifikacijos ir pedagoginio darbo stažo).
1. Reikalavimai:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;
1.2. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; puikūs bendravimo įgūdžiai su mokiniais bei tėvais. Pozityvus mąstymas ir lankstus požiūris;
1.3. gebėti dirbti ir taikyti ugdymo veikloje šiuolaikines informacines technologijas.
2. Privalumai:
2.1. darbo patirtis vyresnėse (11 – 12) klasėse;
2.2. chemijos mokytojo metodininko ar eksperto kvalifikacinė kategorija.
3. Pretendentas privalo pateikti:
3.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas Nr. 1);
3.2. asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, pedagoginio darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
3.3. gyvenimo aprašymą (CV);
3.4. asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės;
3.5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
4. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami individualiai. Numatoma atrankos data – 2021 m. rugsėjo 22 d.

5. Pretendentai dokumentus gali pateikti iki 2021 m. rugsėjo 20 d. tiesiogiai darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. gimnazijos raštinėje adresu: J.Basanavičiaus g.25, LT-75124 Šilalė, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu gimnazija@gaudesius.lt . Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. nr. 8 618 89675, el.p. stnorb@gmail.com

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Gimnazijos direktorius Stasys Norbutas

 

INFORMACIJA APIE LAISVĄ PSICHOLOGO DARBO VIETĄ IR ATRANKĄ Į ŠIAS PAREIGAS
ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA ( savivaldybės biudžetinė įstaiga, J.Basanavičiaus g. 25, LT-75124 Šilalė, tel. 8 449 742 71, el. p. gimnazija@gaudesius.lt.; www.gaudesius.lt , duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190328688) skelbia atranką psichologo pareigoms Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje nuo 2021 m. spalio 1 d. užimti. Darbo sutartis – neterminuota, numatomas darbo krūvis– 1 etatas. Darbo užmokestis nuo 1223,07 iki 1718,67 Eur su mokesčiais (priklauso nuo kvalifikacijos ir darbo stažo).
1. Reikalavimai:
1.1. pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1522 patvirtintus psichologų kvalifikacijos ir išsilavinimo reikalavimus (2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. ISAK-2512 redakcija);
1.2. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; puikūs bendravimo įgūdžiai su mokiniais bei tėvais..
2. Pretendentas privalo pateikti:
2.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas Nr. 1);
2.2. asmens tapatybę, išsilavinimą, psichologo kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
2.3. gyvenimo aprašymą (CV);
2.4. asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės;
2.5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
4. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami individualiai.

5. Pretendentai dokumentus gali pateikti iki 2021 m. rugsėjo 27 d. tiesiogiai darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. gimnazijos raštinėje adresu: J.Basanavičiaus g.25, LT-75124 Šilalė, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu gimnazija@gaudesius.lt . Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. nr. 8 618 89675, el.p. stnorb@gmail.com

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO DALYVAUTI ATRANKOJE PSICHOLOGO PAREIGOMS UŽIMTI

Gimnazijos direktorius Stasys Norbutas