Laisvos darbo vietos

 
Pastatų priežiūros darbininkas, 0,5 etato (atranka į šią pareigybę bus vykdoma vėliau, kai bus panaikinti visi gimnazijos veiklos ribojimai dėl COVID – 19).