Darbuotojai

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Pareigos Pastabos Pareigybės aprašymas
1.        Norbutas Stasys Direktorius   APRAŠYMAS
2.        Balčienė Alma Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja   APRAŠYMAS

APRAŠYMAS

3.        Masteikienė Zoja Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   APRAŠYMAS

APRAŠYMAS

4.        Petrauskienė Sonata Direktoriaus pavaduotoja ugdymui   APRAŠYMAS
5.        Tamošaitienė Germantė Direktoriaus pavaduotoja ūkinei – administracinei veiklai   APRAŠYMAS
6.        Gabrielaitienė Irena Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   APRAŠYMAS
7.        Vaičikauskienė Sauga Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   APRAŠYMAS
8.        Šmitienė Jolanta Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   APRAŠYMAS
9.        Mažrimienė Rasutė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   APRAŠYMAS
10.    Mažeikienė Vida Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   APRAŠYMAS
11.    Meškėnienė Rasa Vokiečių kalbos mokytoja   APRAŠYMAS
12.    Bankauskas Renatas Anglų kalbos mokytojas   APRAŠYMAS
13.    Eisimantienė Daiva Anglų kalbos mokytoja   APRAŠYMAS
14.    Juškienė Giedrė Anglų kalbos mokytoja   APRAŠYMAS
15.    Norbutienė Daiva Anglų kalbos mokytoja   APRAŠYMAS
16.    Gedeikienė Vitalija Anglų kalbos mokytoja   APRAŠYMAS
17.    Rimkienė Vida Rusų kalbos mokytoja   APRAŠYMAS
18.    Budrienė Albina Matematikos mokytoja   APRAŠYMAS
19.    Kasparavičius Vidas Matematikos mokytojas   APRAŠYMAS
20.    Milašiūtė Sigita Matematikos mokytoja   APRAŠYMAS
21.    Žemaitaitienė Gražina Matematikos mokytoja   APRAŠYMAS
22.    Krompalcas Raimundas Fizikos, ekonomikos ir verslumo mokytojas   APRAŠYMAS
23.    Aurylienė Renata Informacinių technologijų mokytoja   APRAŠYMAS
24.    Jasinevičius Algirdas Informacinių technologijų mokytojas   APRAŠYMAS
25.    Vasiliauskaitė Daliutė Fizikos mokytoja   APRAŠYMAS
26.    Zobėlienė Gida Biologijos mokytoja   APRAŠYMAS
27.    Žiauberienė Danutė Biologijos mokytoja   APRAŠYMAS
28.    Paulius Bijūnas Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytojas   APRAŠYMAS
29.    Armonas Mindaugas Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytojas   APRAŠYMAS
30.    Kubaitienė Dalia Geografijos mokytoja   APRAŠYMAS
31.    Zaikauskienė Sonata Geografijos, šokio mokytoja   APRAŠYMAS

APRAŠYMAS

32.    Petkuvienė Laima Muzikos mokytoja   APRAŠYMAS
33.    Šerpytis Arūnas Muzikos mokytojas   APRAŠYMAS
34.    Mišeikytė Rima Rusų kalbos, technologijų mokytoja   APRAŠYMAS

APRAŠYMAS

35.    Bukauskis Vaidas Technologijų mokytojas   APRAŠYMAS
36.    Baubkuvienė Jolanta Dailės mokytoja   APRAŠYMAS
37.    Knyzelienė Birutė Fizinio ugdymo mokytoja   APRAŠYMAS
38.    Arlauskienė Regina Fizinio ugdymo mokytoja   APRAŠYMAS
39.    Kėbla Dangirdas Fizinio ugdymo, žmogaus saugos mokytojas   APRAŠYMAS
40.    Šetikienė Indrė Fizinio ugdymo mokytoja   APRAŠYMAS
41.    Alminienė Jurgita Chemijos mokytoja   APRAŠYMAS
42.    Danisevičienė Aušra Šokio mokytoja   APRAŠYMAS
43.    Bukauskienė Daiva Dorinio ugdymo mokytoja   APRAŠYMAS
44.    Kačinienė Vida Dorinio ugdymo mokytoja   APRAŠYMAS
45.    Raminta Rudzinkovienė Socialinė pedagogė   APRAŠYMAS
46.    Baublienė Liucija Aušrelė Neformaliojo švietimo mokytoja (Muziejaus vadovė)   APRAŠYMAS
47.    Raudonienė Ilona Neformaliojo švietimo mokytoja (Etnokultūros būrelio vadovė)   APRAŠYMAS
48.    Voras Valdemaras Neformaliojo švietimo mokytojas (Jaunųjų šaulių būrelio vadovas)   APRAŠYMAS
49.    Šimelienė Dalė Bibliotekininkė   APRAŠYMAS
50.    Gedvilienė Stanislava Vyr. buhalterė   APRAŠYMAS
51.    Skrodenienė Silva Buhalterė   APRAŠYMAS
52.    Aušrienė Andželina Raštinės administratorė, archyvarė   APRAŠYMAS

APRAŠYMAS

53.    Aušra Almantas Kompiuterių sistemų inžinierius   APRAŠYMAS
54.    Petkuvienė Birutė Laborantė   APRAŠYMAS
55.    Vyštartienė Rita Valgyklos vedėja   APRAŠYMAS
56.    Katauskienė Danutė Virėja   APRAŠYMAS
57.    Petrulienė Reda Virėja   APRAŠYMAS
58.    Šerpytienė Daiva Virtuvės darbininkė   APRAŠYMAS
59. Sebeckienė Teresė Virtuvės darbininkė   APRAŠYMAS
60.  Budrikienė Bronė Valytoja   APRAŠYMAS
61.    Kurpeikienė Rasa Budėtoja   APRAŠYMAS
62.    Valauskienė Sigita Budėtoja, valytoja   APRAŠYMAS

APRAŠYMAS

63.    Kromelienė Daiva Valytoja   APRAŠYMAS
64.    Baranauskienė Virginija Valytoja   APRAŠYMAS
65.    Bernotienė Janina Valytoja   APRAŠYMAS
66.    Kleišmantienė Danutė Valytoja   APRAŠYMAS
67.    Žvirblienė Ingrida Valytoja   APRAŠYMAS
68.    Šiaudvytienė Vera Valytoja   APRAŠYMAS
69.    Gudlenkienė Birutė Valytoja   APRAŠYMAS
70.    Gedmintienė Birutė Valytoja   APRAŠYMAS
71.    Sasnauskienė Rima Rūbininkė   APRAŠYMAS
72.    Rudzinkovienė Daiva Kiemsargė   APRAŠYMAS
73.    Jankauskas Saulius Vairuotojas   APRAŠYMAS
74.    Vaznys Kęstutis Vairuotojas, santechnikas   APRAŠYMAS
75.    Kleišmantas Albinas Elektrikas, kiemsargis   APRAŠYMAS
76.    Ramanauskas Aloyzas Pastatų priežiūros darbininkas, santechnikas   APRAŠYMAS
77.    Liošas Alvydas Pastatų priežiūros darbininkas – budėtojas   APRAŠYMAS