Informacija apie darbo užmokestį

Šilalės rajono savivaldybės Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis
mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis

  Pareigybės

2020 m.

    2021 m. I  ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Metinis  Eur

Darbuotojų skaičius

2021 m. I ketvirtis Eur

Direktorius

1

2595

1

2704

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

1641

3

1778

Vyr. mokytojas

4

1004

4

1166

Vyr. mokytojas antraeilininkas

2

416

2

455

Mokytojas metodininkas

31

1417

32

1418

Mokytojas metodininkas antraeilininkas

3

447

2

491

Mokytojas ekspertas

4

1367

4

1172

Pedagoginiai darbuotojai (psichologas, soc. pedagogas)

2

1021

2

982

Bibliotekos darbuotojai

1

988

1

1071

Aptarnaujantis personalas:

specialistai

darbininkai

 

12

16

 

986

607

 

12

17

 

            985

             642