Informacija apie darbo užmokestį

Šilalės rajono savivaldybės Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis
mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis

  Pareigybės

2020 m.

    2021 m. II  ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Metinis  Eur

Darbuotojų skaičius

2021 m. II ketvirtis Eur

Direktorius

1

2595

1

2945

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

1641

3

1776

Vyr. mokytojas

4

1004

4

1067

Vyr. mokytojas antraeilininkas

2

416

2

460

Mokytojas metodininkas

31

1417

32

1468

Mokytojas metodininkas antraeilininkas

3

447

2

491

Mokytojas ekspertas

4

1367

4

1316

Pedagoginiai darbuotojai (psichologas, soc. pedagogas)

2

1021

2

1042

Bibliotekos darbuotojai

1

988

1

1071

Aptarnaujantis personalas:

specialistai

darbininkai

 

12

16

 

986

607

 

12

17

 

           1075

             642