Informacija apie darbo užmokestį

Šilalės rajono savivaldybės Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis
mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis

  Pareigybės

2020 m.

    2021 m. III  ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Metinis  Eur

Darbuotojų skaičius

2021 m. III ketvirtis Eur

Direktorius

1

2595

1

2653

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

1641

3

1793

Vyr. mokytojas

4

1004

4

1027

Vyr. mokytojas antraeilininkas

2

416

2

440

Mokytojas metodininkas

31

1417

32

1454

Mokytojas metodininkas antraeilininkas

3

447

2

470

Mokytojas ekspertas

4

1367

3

1827

Pedagoginiai darbuotojai (psichologas, soc. pedagogas)

2

1021

1

1138

Bibliotekos darbuotojai

1

988

1

1131

Aptarnaujantis personalas:

specialistai

darbininkai

 

12

16

 

986

607

 

12

17

 

           1130

             642