Informacija apie darbo užmokestį

Šilalės rajono savivaldybės Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis
mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis

  Pareigybės

2021 m.

    2022 m. I  ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Metinis  Eur

Darbuotojų skaičius

2022 m. I ketvirtis Eur

Direktorius

1

2736

1

3005

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

1828

3

2096

Direktoriaus pavaduotojas ūkinei administracinei veiklai

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Vyr. mokytojas

5

1022

4

980

Mokytojas metodininkas

33

1473

31

1579

Mokytojas ekspertas

3

1396

4

1668

Socialinis pedagogas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Bibliotekininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės administratorius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjas 2 876 2 1082
Kompiuterių sistemų inžinierius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vairuotojas 2 988 2 1215
Elektrikas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Laborantas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Nekvalifikuotų darbų darbuotojas 17 650 17 760

*Darbuotojas, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.