Kontaktai

ADMINISTRACIJA

direktorius (1)

Gimnazijos direktorius Stasys Norbutas
I vadybos  kvalifikacinė kategorija
Išsilavinimas:
Šiaulių universitete įgijo  rusų kalbos ir literatūros bei pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojo   specialybę
Mykolo Romerio universitete įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį
Profesinė patirtis:
1994–1995 – Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos mokytojas
1995–1999 – Šilalės r. Kvėdarnos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
1999–2014 – Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktorius
Nuo 2014 12 02 – Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktorius
El. p. stnorb@gmail.com 

gimnazija@gaudesius.lt

Darbo telefonai: (8 449) 74271, 8 618 89675

pavaduotoja_Alma (1)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alma Balčienė
II vadybos kvalifikacinė kategorija
Vilniaus pedagoginiame institute įgijo fizikos mokytojo  specialybę
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje dirba nuo 1991 m.
Nuo 1993 metų – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
El. p.  almabalciene@gaudesius.lt
 Darbo telefonai: 8 616 71666,  (8 449) 74273

pavaduotoja_Zoja (1)
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zoja Masteikienė
II vadybos kvalifikacinė kategorija
Lietuvos  valstybinės konservatorijos  Klaipėdos  fakultetuose įgijo lietuvių kalbos, literatūros ir režisūros  mokytojo  specialybę
1985–1995  m.  dirbo  Šilalės 2-ojoje vidurinėje mokykloje
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui  dirba nuo 1995 m.
El. p.  zojamasteikiene@gaudesius.lt
Darbo telefonai: 8 616 71666,  (8 449) 74273

img_6991-1

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Petrauskienė
Klaipėdos universitete įgijo vaikų auklėtojo – pradžios mokyklos mokytojo bei socialinio pedagogo profesines kvalifikacijas.
Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
1999 08 30–1999 12 31 dirbo  Šilalės rajono Pajūrio globos namuose  auklėtoja
2000–2016  –  Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos socialinė pedagogė
Nuo  2016 10 10 – gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
El. p. sonatapetrauskiene@gaudesius.lt
Darbo telefonai – 8 616 71666, (8 449) 74273

O ČIA – MŪSŲ KOMANDA

img_6974

KITŲ DARBUOTOJŲ KONTAKTAI

Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai Kabinetas
Direktoriaus pavaduotoja ūkinei administracinei veiklai Germantė Tamošaitienė 8 620 53510

germante.tamosaitiene@gaudesius.lt

114
Raštinės administratorė Andželina Aušrienė (8 449) 74271, 8 618 33 655

andzelina.ausriene@gaudesius.lt

204
Vyr. buhalterė Stanislava Gedvilienė 8 687 13192

stanislava.gedviliene@gaudesius.lt

119
Buhalterė Silva Skrodenienė (8 449) 740 41

silva.skrodeniene@gaudesius.lt

119
Bibliotekininkė Dalė Šimelienė (8 449) 742 72 213
Socialinė pedagogė Raminta Rudzinkovienė (8 449) 749 85 211
Psichologė Eglė Kvietkauskaitė 8 630 01939 124
Valgyklos vedėja Rita Vyštartienė (8 449) 742 79  
Darbo laikas Pirmadieniais–ketvirtadieniais

Penktadieniais

Pietų pertrauka

8.00–17.00

8.00–15.45

12.00–12.45