Priėmimas į aukštąsias mokyklas

DĖL GERIAUSIAI VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ BAIGUSIŲJŲ EILĖS SUDARYMO 2018 METAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Informacija apie brandos darbo pasirinkimą bendrojo ugdymo mokyklose

DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ NUO 2019 METŲ Į AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETAS, MOKYMOSI REZULTATŲ MINIMALIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

PRAŠYMO TEIKIMO BENDROJO PRIĖMIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE (BPIS) PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISOSIOMS STUDIJOMS INSTRUKCIJA

INFORMACIJA APIE REKOMENDACIJŲ RAŠYMĄ STOJANTIEMS Į UŽSIENIO AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS

MINIMALŪS REIKALAVIMAI 2020-21 METAIS PRETENDUOJANTIEMS Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS

2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ BRANDOS DARBO VYKDYMO INSTRUKCIJA III GIMNAZIJŲ KLASIŲ MOKINIAMS

DĖL STOJANČIŲJŲ Į KOLEGINES STUDIJAS 2021 METAIS KONKURSINIŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ PAGAL STUDIJŲ KRYPTIS SĄRAŠO

DĖL 2021 METŲ STOJANČIŲJŲ Į UNIVERSITETINES PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISĄSIAS STUDIJAS KONKURSINIŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ PAGAL STUDIJŲ KRYPTIS SĄRAŠO

DĖL STOJANČIŲJŲ Į KOLEGINES STUDIJAS 2022 METAIS KONKURSINIŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ PAGAL STUDIJŲ KRYPTIS SĄRAŠAS

DĖL 2022 METŲ STOJANČIŲJŲ Į UNIVERSITETINES PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISĄSIAS STUDIJAS KONKURSINIŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ PAGAL STUDIJŲ KRYPTIS SĄRAŠAS