Sąvokos

Karjera – žmogaus vaidmenų ir darbinių veiklų seka per visą jo gyvenimą.

Profesijos rinkimasis – tai laisvas ir tolydus asmens artėjimo į konkrečią profesiją iki galutinio apsisprendimo ją rinktis procesas.

Profesijos sąvoka atspindi veiklos pobūdį ir atsako į klausimą “Ką žmogus veikia?” – gydo (profesija – gydytojas), stato (statybininkas), ugdo (pedagogas) ir t.t. (Pukelis K., 2000).
Specialybės sąvoka atspindi “įrankį”, kurio pagalba praktiškai realizuojama profesinė veikla. Vadinasi, profesija yra platesnė, specialybė – siauresnė sąvoka (Pukelis K., 2000).
Pavyzdžiui, gydyti žmogų galima gydant dantis (profesija – gydytojas, specialybė – stomatologas), širdį (specialybė – kardiologas) ir t.t. Statyti namus gali mūrininkas, tinkuotojas, elektrikas, santechnikas ir t.t. Visų jų profesija – statybininkas, tačiau specialybės bus mūrininkas, tinkuotojas, elektrikas ir pan. Ugdymas – pedagogo profesija, tačiau ugdo ir ikimokyklinių įstaigų darbuotojai, ir mokytojai, ir treneriai bei pan. Vadinasi, šiuo atveju, visų minėtų darbuotojų profesija – pedagogas, tačiau specialybės skirsis priklausomai nuo ugdymo tikslų kiekvienoje iš paminėtų įstaigų (darželyje, mokykloje, sporto mokykloje ir t.t.). Kiekviena iš minėtų specialybių potencialiai yra ir profesija (Pukelis K., 2000).